28pc幸运挂法群【QQ▽1951340905】N?u m?t ngày - 青鹏棋牌大厅下载 - Discuz! Board - Powered by Discuz! Archiver

hojjv 发表于 2019-1-25 03:21:46

28pc幸运挂法群【QQ▽1951340905】N?u m?t ngày

28蛋蛋幸运认证群【QQ▇1951340905】N?u m?t ngày
PC28群 扣扣:1951340905   
论坛:pk8889.net
官网:sc5899点com
官网:kkw100点com


?nh c??i c?c ??c c?a C??ng ?? La và ?àm Thu Tranghttps://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2019-01-21/dam-thu-trang4-15479622161601775990233-ANVL.jpg?width=500
Kh?ng "s?n s?m", xa hoa nh? các c?p ??i khác, ?nh c??i c?a C??ng ?? La và ?àm Thu Trang khi?n ng??i ham m? tr?m tr?.

C??ng ?? La ?? chính th?c ?ón b?n gái ?àm Thu Trang v? làm v? vào sáng nay t?i quê nhà c? dau ? L?ng S?n. Kh?ng còn nghi ng? gì n?a khi hình ?nh n? ??i gia Nguy?n Th? Nh? Loan mang sính l? t?i h?i c??i ?àm Thu Trang cho con trai mình.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang415479622161601775990233_bzyb.jpg?width=500
M?i ?ay nh?t, ?ích than ?àm Thu Trang ??ng t?i b?c ?nh c??i c?a hai v? ch?ng v?i l?i ?? t?a: "We are one" (T?m d?ch: Chúng t?i là m?t). B?c ?nh c?ng ???c ng??i ??p thay làm ?nh ??i di?n trên trang cá nhan.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang31547961732036243657699_skfs.jpg?width=500
Ng??i ham m? và b?n bè thi nhau ?? l?i l?i chúc m?ng cho c?p ??i. B?c ?nh c??i v?i phong cách ??c l?, c? c? dau và chú r? ??u m?c ?? ?en - xám nh?ng hành ??ng dành cho nhau thì h?t s?c ng?t ngào, l?ng m?n.
M?t b?c ?nh khác ???c stylist P?ng Chu?n ??ng t?i cho th?y chú r? C??ng ?? La ng?t ngào v?i b?n gái ngay c? ngoài ??i. Anh v?a t?o dáng selfie v?a kh?ng quên ??t m?t tay lên má v? m?i c??i.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang515479622232001569752765_yser.jpg?width=500
页: [1]
查看完整版本: 28pc幸运挂法群【QQ▽1951340905】N?u m?t ngày