pc28北京挂法群【QQ⊕1951340905】C?n c?nh “ng??i - 沈阳棋牌游戏平台 - Discuz! Board - Powered by Discuz! Archiver

hojjv 发表于 2019-1-23 06:51:26

pc28北京挂法群【QQ⊕1951340905】C?n c?nh “ng??i

蛋蛋28加拿大陌陌群【QQ▂1951340905】Bi k?ch hoa h?u
PC28群 扣扣:1951340905   
论坛:pk8889.net
官网:sc5899点com
官网:kkw100点com


?nh c??i c?c ??c c?a C??ng ?? La và ?àm Thu Tranghttps://image.giaoducthoidai.vn/Uploaded/tranghn/2019-01-21/dam-thu-trang4-15479622161601775990233-ANVL.jpg?width=500
Kh?ng "s?n s?m", xa hoa nh? các c?p ??i khác, ?nh c??i c?a C??ng ?? La và ?àm Thu Trang khi?n ng??i ham m? tr?m tr?.

C??ng ?? La ?? chính th?c ?ón b?n gái ?àm Thu Trang v? làm v? vào sáng nay t?i quê nhà c? dau ? L?ng S?n. Kh?ng còn nghi ng? gì n?a khi hình ?nh n? ??i gia Nguy?n Th? Nh? Loan mang sính l? t?i h?i c??i ?àm Thu Trang cho con trai mình.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang415479622161601775990233_bzyb.jpg?width=500
M?i ?ay nh?t, ?ích than ?àm Thu Trang ??ng t?i b?c ?nh c??i c?a hai v? ch?ng v?i l?i ?? t?a: "We are one" (T?m d?ch: Chúng t?i là m?t). B?c ?nh c?ng ???c ng??i ??p thay làm ?nh ??i di?n trên trang cá nhan.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang31547961732036243657699_skfs.jpg?width=500
Ng??i ham m? và b?n bè thi nhau ?? l?i l?i chúc m?ng cho c?p ??i. B?c ?nh c??i v?i phong cách ??c l?, c? c? dau và chú r? ??u m?c ?? ?en - xám nh?ng hành ??ng dành cho nhau thì h?t s?c ng?t ngào, l?ng m?n.
M?t b?c ?nh khác ???c stylist P?ng Chu?n ??ng t?i cho th?y chú r? C??ng ?? La ng?t ngào v?i b?n gái ngay c? ngoài ??i. Anh v?a t?o dáng selfie v?a kh?ng quên ??t m?t tay lên má v? m?i c??i.
https://image.giaoducthoidai.vn/uploaded/tranghn/2019-01-21/damthutrang515479622232001569752765_yser.jpg?width=500
页: [1]
查看完整版本: pc28北京挂法群【QQ⊕1951340905】C?n c?nh “ng??i